Loading...
Bestyrelsen2020-05-15T12:10:17+02:00

Vores ambitiøse bestyrelsesmedlemmer.

Mød folkene bag Himalayan Project bestyrelse. Vores bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, en intern revisor og en revisor suppleant.

Niels Juul Mathiasen
Niels Juul MathiasenFormand
Pensioneret tjenestemand. Mangeårigt ansat i kommunal administration ved Skive Kommune, Teknisk Forvaltning. Har sammen med min kone, Mette haft og har stadig sponsorater for børn i udviklingslande, herunder Himalayan Project som har en speciel og meningsfyldt position hos os, på grund af det store og uselviske arbejde der udføres med henblik på at skabe en fremtid for børn i en verden hvor håbløshed ellers er et fastlåst vilkår.
Anette Storgaard
Anette StorgaardNæstformand
Anette Storgaard er tiltrådt som bestyrelsesmedlem og har tilmed påtaget sig næstformands-hatten.
Anette er professor i kriminologi og har sin daglige gang på Aarhus Universitet.
Anette er en stor kapacitet for Himalayan Projects virke, og har stor erfaring med at koordinere større projekter.
Kurt Lomborg
Kurt LomborgAdministrator
Landpraktiserende dyrlæge i Fjends i 32 år, nu gået på selvpension og siden folkepension.
Har med min familie vandret og klatret i mange af Jordens bjergområder i snart 50 år og siden 1993 i næsten alle hjørner af Himalaya. De sidste 15 år groet fast i Upper Solu hvert efterår i 2 måneder. Kender næsten halvdelen af befolkningen ved navn og slægtskab, bor hos dem i deres simple gæstfrie hjem, involverer mig i deres liv og levned, hjælper hvor der hjælpes skal og hjælpes kan og har det dejligt med det.
Gift med Anne-Marie som tager med til Nepal hvert andet år. Vor datter Helga har været med to gange. Det har Bjarke endnu ikke.
Medstifter af Himalayan Project i 1998 og har siden været Formand indtil 2012.
Medlem af Skivehus Rotary Klub
Elsker også at rejse på Færøerne, Grønland, Island og Norge; og nu også at tage på langfart med Anne-Marie på cykel.
Allan Danfær
Allan DanfærSekretær
Fra 1942 og gift med Liljan. Jeg er pensioneret som seniorforsker og havde hovedinteresse og virke inden for husdyrenes ernæringsfysiologi og biokemi. Kandidatgrad som agronom i 1969, lic. agro. i 1981 og dr. agro. i 1990. Jeg beskæftigede mig i ca. 20 år især med at udvikle matematiske modeller til beskrivelse af næringsstoffernes vej fra foder til animalske produkter hos malkekøer og slagtesvin.
Liljan og jeg har støttet skolebørn i Upper Solu i mange år, og i 2008 var vi i Nepal for at møde vores daværende ”barn”, som nu var klar til at begynde en uddannelse til sygeplejerske i Kathmandu. Det var en oplevelse for livet, dels at møde hende og hendes fattige familie og dels at komme på vandretur ud i distriktet og få indtryk af befolkningens vilkår i den storslåede, men barske natur under verdens tag.
Hans Østergaard
Hans ØstergaardBestyrelsesmedlem
Information på vej.
Thøger Berg Nielsen
Thøger Berg NielsenBestyrelsessuppleant
Jan Hovgaard Kristensen
Jan Hovgaard KristensenBestyrelsesmedlem