Loading...
Bestyrelsen2019-03-11T13:35:03+00:00

Vores ambitiøse bestyrelsesmedlemmer.

Mød folkene bag Himalayan Project. Vores bestyrelse består af syv bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, en intern revisor og en revisor suppleant.

Niels Juul Mathiasen
Niels Juul MathiasenFormand
Pensioneret tjenestemand. Mangeårigt ansat i kommunal administration ved Skive Kommune, Teknisk Forvaltning. Har sammen med min kone, Mette haft og har stadig sponsorater for børn i udviklingslande, herunder Himalayan Project som har en speciel og meningsfyldt position hos os, på grund af det store og uselviske arbejde der udføres med henblik på at skabe en fremtid for børn i en verden hvor håbløshed ellers er et fastlåst vilkår.
Anette Storgaard
Anette StorgaardNæstformand
Anette Storgaard er ved seneste generalforsamling tiltrådt som bestyrelsesmedlem og har tilmed påtaget sig næstformands-hatten.
Anette er professor i kriminologi og har sin daglige gang på Aarhus Universitet.
Anette er en stor kapacitet for Himalayan Projects virker, og har stor erfaring med at koordinere større projekter.
Kurt Lomborg
Kurt LomborgAdministrator
Landpraktiserende dyrlæge i Fjends i 32 år, nu gået på selvpension og siden folkepension.
Har med min familie vandret og klatret i mange af Jordens bjergområder i snart 50 år og siden 1993 i næsten alle hjørner af Himalaya. De sidste 15 år groet fast i Upper Solu hvert efterår i 2 måneder. Kender næsten halvdelen af befolkningen ved navn og slægtskab, bor hos dem i deres simple gæstfrie hjem, involverer mig i deres liv og levned, hjælper hvor der hjælpes skal og hjælpes kan og har det dejligt med det.
Gift med Anne-Marie som tager med til Nepal hvert andet år. Vor datter Helga har været med to gange. Det har Bjarke endnu ikke.
Medstifter af Himalayan Project i 1998 og har siden været Formand indtil 2012.
Medlem af Skivehus Rotary Klub
Elsker også at rejse på Færøerne, Grønland, Island og Norge; og nu også at tage på langfart med Anne-Marie på cykel.
Allan Danfær
Allan DanfærSekretær
Fra 1942 og gift med Liljan. Jeg er pensioneret som seniorforsker og havde hovedinteresse og virke inden for husdyrenes ernæringsfysiologi og biokemi. Kandidatgrad som agronom i 1969, lic. agro. i 1981 og dr. agro. i 1990. Jeg beskæftigede mig i ca. 20 år især med at udvikle matematiske modeller til beskrivelse af næringsstoffernes vej fra foder til animalske produkter hos malkekøer og slagtesvin.
Liljan og jeg har støttet skolebørn i Upper Solu i mange år, og i 2008 var vi i Nepal for at møde vores daværende ”barn”, som nu var klar til at begynde en uddannelse til sygeplejerske i Kathmandu. Det var en oplevelse for livet, dels at møde hende og hendes fattige familie og dels at komme på vandretur ud i distriktet og få indtryk af befolkningens vilkår i den storslåede, men barske natur under verdens tag.
Ulla Laier
Ulla LaierBestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet som sådan i mange år.
I år 2000 fik jeg chancen for at arbejde i en familedrevet fond PONA, der yder støtte og bistand til mennesker, der vil hjælpe sig selv. Dette har inkluderet projekter i lande som Rumænien og Den Dominikanske Republik.
I 1986 var jeg på en Asien rejse, hvor jeg tilbragte nogle måneder i Nepal, hvor jeg faldt for det nepalesiske folk. Og da vi så kom i forbindelse med Himalayan Project, hvor man ligeledes stillede krav til modtagere om at skulle yde, for at få hjælp til selvhjælp, indgik jeg og PONA i samarbejde med Himalayan Project. Siden har vi støttet drift af en skole, opbygning af et healthcenter og for nylig et Scholarship program for dygtige børn i Solu. Jeg forsøger at komme til Nepal hvert andet år, for at holde kontakten med de involverede.
Namaste. Ulla
Nanna Marie Kristensen
Nanna Marie KristensenBestyrelsesmedlem
Kandidat i Kunsthistorie og begivenhedskultur fra Aarhus Universitet 2011-17.
Jeg har været på tre rejser til Upper Solu i hhv. efteråret 2010, efteråret 2014 og senest efteråret 2017.
Jeg er samtidig en del af den familieejede fond PONA, som samarbejder med Himalayan Project med forskellige projekter.
Jeg er arbejder derudover med Himalayan Project’s digitale kommunikation og formidling på siderne
www.himalayan-project.dk og https://www.facebook.com/pages/Himalayan-project
Nepal og dets folk har gjort et stort indtryk på mig. De projekter som vi arbejder med i HP gør er reel forskel, og sætter skub i en udvikling, som vil ændre mange menneskers liv på sigt.
Hans Østergaard
Hans ØstergaardBestyrelsesmedlem
Information på vej.
Thøger Berg Nielsen
Thøger Berg NielsenBestyrelsessuppleant
Jan Hovgaard Kristensen
Jan Hovgaard KristensenBestyrelsessuppleant