Himalayan Project’s bestyrelse.

Mød folkene bag Himalayan Project bestyrelse. Vores bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, en intern revisor og en revisor suppleant.

Hans Østergaard
Hans ØstergaardFormand
Jeg er fra 1954 og er nu gået på pension efter mange års arbejde som dyrlæge. Jeg har arbejdet knap 20 år primært i landpraksis, – deraf størstedelen som kollega til Kurt Lomborg hos dyrlægerne i Fjends.
Fra 2001 har jeg arbejdet som konsulent i veterinærmedicinalbranchen med rådgivning, udvikling af marketingmaterialer m.m.
Jeg har været aktiv i foreningsarbejde i Den danske Dyrlægeforening igennem mange år, – herunder formandskab i Viborg Amts Dyrlægeforening, medlem af repræsentantskabet for DDD, medlem i bestyrelsen for Praktiserende Dyrlægers Fond og medlem af Etisk Nævn i Dyrlægeforeningen.
Jeg er og har været engageret i lokalt foreningsliv i mange år.
Jeg har fulgt Kurts store engagement fra sidelinjen siden 1984, – og det var ikke svært at sige ja til at indgå i bestyrelsen.
Min familie og jeg har to scholarship i Nepal.
Allan Danfær
Allan DanfærSekretær
Fra 1942 og gift med Liljan. Jeg er pensioneret som seniorforsker og havde hovedinteresse og virke inden for husdyrenes ernæringsfysiologi og biokemi. Kandidatgrad som agronom i 1969, lic. agro. i 1981 og dr. agro. i 1990. Jeg beskæftigede mig i ca. 20 år især med at udvikle matematiske modeller til beskrivelse af næringsstoffernes vej fra foder til animalske produkter hos malkekøer og slagtesvin.
Liljan og jeg har støttet skolebørn i Upper Solu i mange år, og i 2008 var vi i Nepal for at møde vores daværende ”barn”, som nu var klar til at begynde en uddannelse til sygeplejerske i Kathmandu. Det var en oplevelse for livet, dels at møde hende og hendes fattige familie og dels at komme på vandretur ud i distriktet og få indtryk af befolkningens vilkår i den storslåede, men barske natur under verdens tag.
Randi Holm Nielsen
Randi Holm NielsenBestyrelsesmedlem
Ulla Bondam
Ulla BondamBestyrelsesmedlem
Kurt Lomborg
Kurt LomborgBestyrelsesmedlem og Administrator
Landpraktiserende dyrlæge i Fjends i 32 år, nu gået på selvpension og siden folkepension.
Har med min familie vandret og klatret i mange af Jordens bjergområder i snart 50 år og siden 1993 i næsten alle hjørner af Himalaya. De sidste 25 år groet fast i Upper Solu hvert efterår i 2 måneder. Kender næsten halvdelen af befolkningen ved navn og slægtskab, bor hos dem i deres simple gæstfrie hjem, involverer mig i deres liv og levned, hjælper hvor der hjælpes skal og hjælpes kan og har det dejligt med det.
Gift med Anne-Marie som tager med til Nepal hvert andet år. Vor datter Helga har været med to gange. Det har Bjarke endnu ikke.
Medstifter af Himalayan Project i 1998 og har siden været Formand indtil 2012.
Medlem af Skivehus Rotary Klub
Elsker også at rejse på Færøerne, Grønland, Island og Norge; og nu også at tage på langfart med Anne-Marie på cykel.
Thøger Berg Nielsen
Thøger Berg NielsenBestyrelsessuppleant
Paula MikkelsenBestyrelsessuppleant