Health clinic på bjerget

I 2008 forsøgte vi os forsigtigt med at gå ind i sundhedssektoren, og gennemførte indledningsvis en undersøgelse for at få indsigt i, og en fornemmelse for, om lokalbefolkningen havde realistiske forventninger til hvad vi kunne gøre. Undersøgelsen blev gennemført under ledelse af den 19-årige Sonam Doka Sherpa, som netop havde afsluttet sin uddannelse som Staff Nurse med støtte af HP, hvilket hun gjorde særdeles godt, hvilket fremgår af hendes rapport Bakhanje Health Survey 2008. Undersøgelsen blev gennemført med økonomisk støtte af PONA Foundation.

I 2010 kunne vi så indvie klinikken i Chhirringkharka, som herefter blev overdraget til bygden selv at drive videre. I forbindelse med at klinikken blev bygget, valgte vi samtidig at støtte uddannelsen af tre jordemødre, som skulle arbejde i hver sin klinik i henholdsvis Chhirringkharka, Sagar-Bakanje og Kenja. Og ikke mindst skulle vore Pilot-WEP 2010 og det fremtidige Women Empowerment Project (WEP) arbejde på at bevidstgøre kvinderne, om deres eget ansvar for familiens sundhed, men også for driften og bevarelsen af deres lokale sundheds-institutioner. Vi besluttede også at bygge en bolig for Health Worker i Sagar-Bakanje, så denne klinik kunne blive ordentligt betjent af en fast ansat.

Sandhedens time

I år 2014 kunne vi desværre konkludere, at det er vanskeligt at arbejde i sundhedssektoren. De tre jordemødre, som vi uddannede, kom ikke til at gøre varig gavn, blandt andet også fordi fødselstallet er faldet dramatisk. Den ene af pigerne blev gift i Sotang, den anden rejste til Kathmandu efter at have betjent klinikken i et år og den sidste åbnede et lille apotek i Kenja. Vi nåede i mellemtiden at uddanne en Health Assistant, men umiddelbart efter at han kom tilbage fra uddannelsesstedet, blev han syg med encephalitis (Japansk Hjernebetændelse), blev debiliseret og døde efter et års sygdom.

Lægeboligen fik vi dog bygget, men indtil nu har der ikke været ansat nogen sundhedsperson til at bebo den. Vores WEP-projekt forsøgte at bevidstgøre kvinderne om deres eget ansvar for den lokale klinik, hvilket lykkedes til en vis grad, men ikke med en dybere forståelse for de omkostninger det kræver at drive en klinik. Næsten alle udtrykte, at en konsultation skal være gratis eller i det mindste meget billig. Det har desværre ikke været muligt for os at få sundhedsmyndighederne til at tage et større ansvar. Så for tiden lader vi vores indsats på sundhedsområdet være på stand-by.

Dog står vores Healt clinik i Chrringkharka stadig flot og er klar til nye mulige projekter hvis chancen byder sig.