Project Description

I 1999 byggede Himalayan Project vores første skole i Chhimbu, efter en befolkningsanalyse blev gennemført to år forinden. Undersøgelsen viste et tydeligt behov og ønske om en ny skole til de yngste elever. Skolen er meget velfungerende med ca. 30 elever. Skolens drift er støttet af PONA Trust foundation, mens selve bygning er blevet doneret af Skivehus Rotary klub.

Den 8. Oktober 2000 blev skolen officielt indviet med deltagelse af repræsentanter for Skivehus Rotary Klub og Himalayan Project, som mødtes til en festlig dag med mange taler og udveksling af gaver. Der blev skænket og drukket chhang og rakshi, men der blev danset.
Skolen fik en malmklokke, og når den ringer, kan det høres i hele dalen. Åbningen af vores første skole blev en dag som vi aldrig glemmer.